ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΙΑΝΕΜΟΥΜΕ ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Προϊόντα Φανοβαφείων και Συνεργείων

Λύσεις Ναυτιλίας και Σκαφών

Μηχανήματα και Εργαλεία Βιομηχανίας

Σφράγιση και Συγκόλληση

Είδη Προστασίας Εργαζομένων

Επεξεργασία Ομογενών Επιφανειών

Φυλλάδια και Προσπέκτους προϊόντων ΦΙΝΟΜΑΣΙΝ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

Δίκτυο Διανομής Προϊόντων

Ολα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της εταιρείας μας διανέμονται στην Ελληνική αγορά μέσω ενός δικτύου εξειδικευμένων καταστημάτων μέσω των οποίων προσεγγίζουμε την τελική εφαρμογή των προιόντων μας.

ΝΕΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ FINOMACHINE 2022

Finomachine-Mockup-03